تحقیق بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین

دسته بندي : علوم انسانی » بیمه
توضیحات:
تحقیق بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین، در قالب فایل word و در حجم 75 صفحه، بصورت ویرایش شده و همراه با پرسشنامه مورد استفاده.

چکیده:
اين تحقيق در 5  فصل تنظيم شده است. فصل اول طرح تحقیق: که شامل موضوع، اهمیت و فایده تحقیق، علت و هدف تحقیق، طرح مسئله، فرضیه ها، تعریف واژه ها، روش تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق که در این فصل با استفاده از منابع موجود، سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم، نظریات، مدل ها و تاریخچه می باشد. فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود و در پایان پیوست ها، منابع و مأخذ آورده می شود.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضيات تحقیق
1-6 روش انجام تحقيق
1-7 متغیرهای تحقیق
1-8 واژگان كليدي
1-8-1 بیمه
1-8-2 بیمه نوین
1-8-3 تجارت الكترونيك
1-8-4 عوامل انساني
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 تعاريف کلی از بيمه
2-3 عناصر تشكيل دهنده بيمه
2-3-1 خطر
2-3-2 حق بيمه
2-3-3 خسارت
2-4 انواع کلی بيمه
2-5 انواع کلی تقسیمات بیمه در ایران
2-6 تاریخچه شرکت بیمه نوین
2-7 انواع خدمات بیمه ای بیمه نوین
2- 8 مأموريت
2-9 چشم انداز
2-10 حوزه هاي راهبردي، اهداف و راهـبردهاي اصـلي شرکت بيمه نوين
2-11 سهامداران شرکت بیمه نوین
2-12 تعریف تجارت الکترونیک
2-13 تاريخچه تجارت الكترونيكى
2-14 انواع تجارت الکترونیک
2-15 چارچوب تجارت الكترونيك
2-16 مراحل تجارت الكترونيك
2-17 مدل هاى تجارت الكترونيك
2-18 مزاياى تجارت الكترونيكى
2-19 موانع تجارت الكترونيكى
2-20 پیشینه تحقیق
2-21 اهمیت پیشینه در تحقیقات
فصل سوم: روش های انجام تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش انجام تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش گردآوری اطلاعات
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
3-7- 1 روایی
3-7-2 پایایی
3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ
3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف
3-8 روش تجزیه و تحلیل دادها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
4-3 تحلیل های توصیفی
4-3-1 جدول و نمودار مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
4-3-2 جدول و نمودار مربوط به سن پاسخ دهندگان
4-3-3 جدول و نمودار مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
4-3-4 نمودار مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
4-5 آزمون فرضیه ها
4-5-1 آزمون فرضیه اول
4-5-2 آزمون فرضیه دوم
4-5-3 آزمون فرضیه سوم
4-5-4 آزمون فرضیه چهارم
4-6 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول
5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق
5-4 راهکار ها و پیشنهادات
منابع و مآخذ
پرسشنامه
دسته بندی: علوم انسانی » بیمه

تعداد مشاهده: 6182 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:245 کیلوبایت

 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب برای دانشجویان و علاقمتدان رشته های مدیریت، مدیریت بیمه، و ...


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش، به همراه پرسشنامه