تحلیل و بررسی جامع اقتصاد مقاومتی

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
توضیحات:
تحقیق تحلیل و بررسی جامع اقتصاد مقاومتی، در قالب فایل Word و در حجم 180 صفحه.

بخشی از متن:
اقتصاد مقاومتی و تجلی افق روشن آن، ماحصل باروری های چند لایه آن پدیده تازه شناسه است و تجربه جمهوری اسلامی ایران اولین تجربه در نوع اسلامی آن در بین کشورهای دنیاست. این نوع اقتصاد توسط برخی کارشناسان، راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای است که به کشورمان تحمیل شده است.
مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند؛ روشی که در برابر هجمه های غرب همانند سدی محکم کارآمد باشد.
پدیده اقتصاد مقاومتی مثل هر پدیده ی بی نظیر نیاز به معرفی، معنا، کاربرد و فرایند شناسی دارد. لذا در این پژوهش سعی شده است که اصول و خط مشی الگوی اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی است و بایدهای مطرح شده در بیانات مقام معظم رهبری در زمینه عبور از پیچ توسعه و پشت سر گذاشتن شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در قالب روش مطالعه کتابخانه ای معرفی و تجارب نزدیک به آن در کشورها و برهه های زمانی مختلف معرفی گردند.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1ـ مقدمه
1-2ـ بیان مسئله
1ـ3ـ اهمیت پژوهش
1-4ـ اهداف پژوهش
1-5ـ فرضیه های پژوهش
1-6ـ واژگان کلیدی
1-7ـ ابزار گردآوری داده ها
1-8ـ نتیجه
فصل اول در یک نگاه
فصل دوم : مبانی نظری
2ـ1ـ مقدمه
2ـ2- تعریف علم اقتصاد
2ـ3- کمیابی و انتخاب
2ـ4- اقتصاد خرد و کلان: موضوع، ارتباط و تفاوت آن ها
2ـ4ـ1- موضوع خرد و کلان
2ـ4ـ2- ارتباط خرد و کلان
2ـ4ـ3- تفاوت خرد و کلان
2ـ5- اقتصاد در قرآن کریم
2ـ6- شیوه شناخت و تدبیر امور اقتصادی
2ـ6ـ1- تفقّه(دریافت معارف وحیانی) در احکام اقتصادی
2ـ7- تعقّل(وقوف بردانش تجربی بشری)
2ـ8- تجلّی توحید در اقتصاد
2ـ9- عملیات اقتصادی؛ مظهری از عبودیت
2ـ10- نقش امامت (رهبری و دولت) در اقتصاد
2ـ11- نقش توجه به معاد در اقتصاد
2ـ12- عدالت در عملیات اقتصادی
2ـ13- اقتصاد در پرتو تزکیه
2ـ14- اقتصاد در نهج البلاغه
2ـ15- اصلاحات اقتصادی در نهج البلاغه
2ـ16- کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه
2ـ16-1- رویکرد اقتصادی کار، اشتغال و تولید
2ـ16-2- اصول زیرساختی و راهبردی
2ـ17- اقتصاداسلامی
2ـ17ـ1- نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد
2ـ17ـ2- ساختمان عمومی اقتصاداسلامی
2ـ18- تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی
2ـ19- چرا اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است؟
2ـ20- تبلور نام گذاري 5 سال اخير در تعريف اقتصاد مقاومتي
2ـ21- تحریم اقتصادی
2ـ21-1- تعریف تحریم اقتصادی
2ـ21-2- تاریخچه تحریم اقتصادی ایران
2ـ21ـ3- آثار تحریم اقتصادی بر کشور جمهوری اسلامی ایران
2ـ22- بعد زمانی اقتصاد مقاومتی
2ـ23- مولفه های اقتصاد مقاومتی برای کشور ایران
2ـ23-1- کارآفرینی
2ـ23-2- حرکت بر اساس برنامه
2ـ23-3- کاهش اسراف و وابستگی به خارج
2ـ23-4- مدیریت مصرف
2ـ23-5- تولید داخلی (حمایت از تولید ملی
2ـ23-6- کاهش وابستگی به نفت
2ـ23-7- مردمی کردن اقتصاد (اصل ۴۴ قانون اساسی
2ـ23-8- پرهیز از دید کوتاه مدت و زودگذر
2ـ23-9- مبارزه با مفاسد اقتصادی
2ـ23-10- مدیریت درست منابع ارزی
2ـ23-11- شرکت‌های دانش بنیان
2ـ24- اقتصاد مقاومتی وتفاوت آن با ریاضت اقتصادی
2ـ24-1- تعریف ریاضت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
2ـ25- نقش اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی
2ـ25-1- اقتصاد دانش بنیان
2-25-2- تجزیه و تحلیل آماری اقتصاد دانش بنیان
2-25-2-1- تعداد حق ثبت اختراع
2-25-2-2- تعداد مقاله‌های پذیرفته شده
2-25-2-3- هزینه تحقیق و توسعه (R&D)
2-25-2-4- حمایت از حقوق مالکیت معنوی
2-25-3- تجزیه و تحلیل آماری متغیرهای کلان اقتصادی
2-26- مطالعات پیشین
فصل دوم در یک نگاه
فصل سوم : تجربیات اقتصاد مقاومتی
3ـ1- مقدمه
3ـ2- تجربه مقاوم سازی اقتصاد در برخی کشورهای جهان ( الگوسازی
3ـ2-1- تجربیات اقتقاد مقاومتی در کشور ژاپن
3ـ2-1-1- وي‍ژگي هاي اقتصادي كشور ژاپن
3ـ2-1-2- عناصر اصلي معجزه اقتصادي ژاپن
3-2-2- تجربیات اقتقاد مقاومتی در کشور کره جنوبی
3-2-3- تجربیات اقتقاد مقاومتی در کشور چین
3-2-4- تجربیات اقتقاد مقاومتی در کشور برزیل
3-2-5- تجربیات اقتصاد مقاومتی در کشور ونزوئلا
3ـ3- تجربیات اقتصاد مقاومتی در دوران دفاع مقدس
3-3-1- وضعیت اقتصادی ایران در دوران دفاع مقدس
3-3-2- سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ
3-3-3- تجربیات عملی اقتصاد مقاومتی در دوران دفاع مقدس
3-3-3-1- برخی آثار تحریم‏ها و محدودیت‏های جنگ تحمیلی در بعد اقتصادی
3-3-3-2- برخی آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های جنگ تحمیلی در بعد نظامی
3-3-4- نوآوری و خلاقیت در جنگ
3-3-4-1- پیرامون نحوه تأمین نیازهای اقتصادی دفاع مقدس
3-3-4-2- خلاقیت‏ها و نوآوری‏ها در دفاع مقدس
3-3-4-2-1- خلاقیت و نوآوری‏های تکنیکی و تاکتیکی
3-3-4-2-2- خلاقیت و نوآوری‏های مهندسی
3-3-5- عوامل مؤثر در بروز خلاقیت‏ها و ابتکارات در دوران دفاع مقدس
3-3-5-1- برتری ظاهری و فیزیکی دشمن، محدودیت‏ها و کمبودهای جبهه خودی
3-3-5-2- وجود تفکر و روحیه بسیجی و انقلابی
3-3-5-3- مشارکت افراد در ساختار سازمانی انعطاف‏پذیر
3-3-5-4- برقراری روابط انسانی اسلامی بین فرماندهان و رزمندگان
3-3-5-5- کار جمعی جهادی شرط عملیاتی شدن نوآوری‏ها و خلاقیت‏ها
3-4- تطابق اقتصاد مقاومتی با برنامه های پنج ساله توسعه کشور
3ـ4-1- نحوه نگرش و ساخت برنامه های توسعه
3ـ4-2- برنامه پنج سال اول توسعه؛ بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی
3ـ4-3- برنامه پنج ساله دوم توسعه؛ تمرکز بر آزادسازی اقتصادی
3ـ4-4- برنامه سوم توسعه؛ تمرکز بر اصلاح ساختاری
3ـ4-5- برنامه چهارم توسعه؛ سندی دراز مدت برای توسعه ایران
3ـ4-6- برنامه پنجم توسعه
3ـ4-7- برنامه ششم توسعه
3ـ5- خلاصه فصل
فصل سوم در یک نگاه
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- مقدمه
4-2- بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی
4ـ3ـ راهکار های اقتصاد مقاومتی
4-4- بررسی فروض پژوهش
4ـ5ـ پیشنهادات برای مطالعات آینده
4-6- نتیجه گیری
فصل چهارم در یک نگاه
فهرست منابع
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 2614 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 180

حجم فایل:4,745 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.


  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل زیپ حاوی فایل با فرمت word و pdf است.