پاورپوینت درمورد پاورپوینت درمورد پروتئين سازی

دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی
مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد پاورپوینت درمورد پروتئين سازی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20
قسمتی از پاورپوینت

پروتئينسازی

در سال گذشته با ساختار DNA و چگونگی همانندسازی آن آشنا شديم و دانستيم کهDNA ، حاوی اطلاعات ژنتيک است. در اين فصل در پی يافتن پاسخ اين پرسش هستيم که در سلول از اطلاعات ژنتيک چگونه استفاده می شود.


پيش نيازها

پيش از مطالعهٔ اين فصل بايد بتوانيد:

ساختار دی ان آی را شرح دهید ، چکونگی جهش را توضیح دهید.


۱ از ژن تا پروتئين

بيماری آلکاپتونوريا نوعی بيماری ارثی است و بنابراين علت آن را میتوان به ژن ها نسبت داد. ادرار افراد مبتلا به اين بيماری در مجاورت هوا سياه می شود، زيرا در آن ماده ای به نام هموجنتيسيک اسيد۲ وجود دارد. در ادرار افراد سالم اين اسيد وجود ندارد، زيرا آنزيم مخصوصی آن را تجزيه می کند. در سال ۹۰۹۱، پزشکی به نام آرچيبلد گرو۳ بيان داشت که در بيماران مبتلا به آلکاپتونوريا آنزيم تجزيه کنندهٔ هموجنتيسيک اسيد وجود ندارد. گرو در واقع توانست بين يک نقص ژنی (بيماری آلکاپتونوريا) و يک نقص آنزيمی (آنزيم تجزيهکنندهٔ هموجنتيسيک اسيد) رابطه برقرار کند.

۱ــ alkaptonuria ۲ــ homogentisic acid ۳ــ Archibold Garrod

به اين ترتيب انديشههای اوليهٔ يکی از مهم ترين نظريه های زيست شناسی شکل گرفت. انديشه ای که بيان می دارد »هر ژن مسئول ساختن يک آنزيم است«.

در سال ۱۹۴۰ دو محقق به نام های جورج بيدل و ادوارد تِيتوم۵ آزمايشی انجام دادند که منجر به ارايهٔ نظريهٔ يک ژن ــ يک آنزيم شد.اين دو محقق برای بررسی عمل ژن ازهاگهای قارچی به نام کپک نوروسپورا کراسا۶ استفاده

کردند. تا زمان بيدل و تيتوم بيشتر آزمايش ها روی صفات قابل مشاهده، مانند ژنهای رنگ چشم در مگس سرکه، يا ژنهای کنترلکنندهٔ رنگيزهها در گياهان انجام میگرفت. اما بيدل و تيتوم رويکرد جديدی برای آزمايشهای خود اتخاذ کردند. آنان جهشهايی را بررسی کردند که مربوط به ژن های کنترل کنندهٔ واکنشهای مهم متابوليک، از قبيل توليد ويتامينها و آمينواسيدها بود.۴ــ George Beadle ۵ــ Edward Tatum ۶ــ Neurospora crassa

کپک نوروسپورا در لولهٔ آزمايش حاوی مخلوط رقيقی از انواع نمک ها، کمی شکر و يک نوع ويتامين، به نام بيوتين، رشد می کند. مجموع اين مواد را محيط کشت حداقل می نامند. اين قارچ هاپلوئيد است و در مدت زمان کوتاهی تعداد فراوانی هاگ توليد می کند. بيدل و تيتوم در آزمايش های خود از پرتوهای X برای ايجاد جهش در هاگ ها استفاده کردند. از سال گذشته به ياد داريد که هرگونه تغيير در مادهٔ وراثتی را جهش می نامند. بعضی از اين هاگ های پرتوديده نمی توانستند در محيط کشت حداقل رشد کنند و فقط در صورتی رشد می کردند که به محيط کشت آنها بعضی مواد آلی اضافه می شد (محيط کشت غنی شده). آنان هاگ هايی را که نمی توانستند روی محيط کشت حداقل رشد کنند جهش يافته ناميدند (شکل ۱ــ۱).

گروهی از اين جهش يافته ها برای رشد نياز به آمينواسيد آرژينين داشتند. در سلول دو مادهٔ اُرنيتين۲ و سيترولين۳ در مسير سنتز آرژينين پيش ماده هستند. اُرنيتين خود از پيش مادهٔ ديگری که آن را X می ناميم حاصل می شود. چون در سلول تبديل هر ماده به مادهٔ ديگر نيازمند نوعی آنزيم است، می توان ارتباط بين مادهٔX ، اُرنيتين، سيترولين و آرژينين را به صورت مسير متابوليکی زير نشان داد:

۱ــ Arginine ۲ــ Ornithine ۳ــ Citrulline

و . . . .
دسته بندی: علوم پایه » زیست شناسی

تعداد مشاهده: 798 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:835 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل