فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 7

پاورپوینت درس1 پیام های آسمانی هفتم

پاورپوینت درس1 پیام های آسمانی هفتم

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره ورزش پیلاتس

دانلود تحقیق درباره ورزش پیلاتس، در قالب فایل Word در 51 صفحه. پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پیلاتس

دانلود طرح درس ورزش پیلاتس، در قالب فایل Word، در 15 صفحه، شامل طرح درس برای 14 جلسه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ی کلاسی و کنکوری روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور (دفتر اول)

دانلود جزوه ی کلاسی و کنکوری روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور (دفتر اول)، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده. یک جزوه با نمودار درختی در قالب هفت فصل اول ( علم و روش های علمی.تحقیق و مفاهیم اساسی آن. انتخاب مسئله و بیان مسئله.جامعه و نمونه.تحقیق زمینه یابی.تحقیق آزمایشی ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 10جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس10جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 9جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس9جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 8جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس8جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس7جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 6 جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس6جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی