فایل های دسته بندی کتاب - صفحه 8

کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل اول

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل اول: مقدمه Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 01 فایل پی دی اف با کیفیت عالی، و پاسخ های تشریحی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

English Learning - Word Groups with Similar Meanings

کتاب گروه کلمات دارای معنی یکسان در زبان انگلیسی (متدارف های معمول) (فایل پی دی اف) English Learning - Word Groups with Similar Meanings

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Oxford Word Skills - Idioms and Phrasal Verbs - Intermediate

کتاب مهارت در لغات انگلیسی، اصطلاحات و افعال چندبخشی، سطح متوسطه (کتاب پی دی اف) Oxford Word Skills - Idioms and Phrasal Verbs - Intermediate

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Oxford Word Skills - Intermediate - Flash Cards

کتاب مهارت در لغات انگلیسی آکسفورد - سطح متوسط - فلش کارت های تکمیلی (فایل پی دی اف) Oxford Word Skills - Intermediate - Flash Cards

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Oxford Word Skills - Intermediate - Book

کتاب مهارت در لغات انگلیسی آکسفورد - سطح متوسط (کتاب پی دی اف) Oxford Word Skills - Intermediate - Book

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Oxford Word Skills - Basic - Flash Cards

کتاب مهارت ها در لغات انگلیسی آکسفورد - سطح مقدماتی - فلش کارت های تکمیلی (فایل پی دی اف) Oxford Word Skills - Basic - Flash Cards

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Oxford Word Skills - Basic - Book

کتاب مهارت در لغات انگلیسی آکسفورد - سطح مقدماتی (فایل پی دی اف) Oxford Word Skills - Basic - Book

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Oxford Word Skills - Advanced - Flash Cards

کتاب مهارت در لغات انگلیسی - سطح پیشرفته - فلش کارت های تکمیلی (فایل پی دی اف) Oxford Word Skills - Advanced - Flash Cards

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Oxford Word Skills - Advanced - Book

کتاب مهارت در لغات انگلیسی آکسفورد - پیشرفته (کتاب پی دی اف) Oxford Word Skills - Advanced - Book

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی