فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 10

نمونه سوالات درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص 2

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 (روانشناسی کودکان استثنایی) رشته: روانشناسی پیام نور کد درس: 1217241 تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 کلیه نمونه سوالات ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

نمونه سوالات درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار رشته: روانشناسی پیام نور کد درس: 1217261 تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روانشناسی شناختی

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی شناختی رشته: روانشناسی پیام نور کد درس: 1217234 تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند. نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روانشناسی احساس و ادراک

نمونه سوالات درس روانشناسی احساس و ادراک رشته: روانشناسی پیام نور کد درس:1217223 تعداد نمونه سوالات : 9 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در احادیث (روانشناسی در نهج البلاغه)

دانلود نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در احادیث (روانشناسی در نهج البلاغه) رشته: روانشناسی پیام نور کد درس: 1217249 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال تابستان 96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال تابستان 95 نیمسال دوم 95-94 ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس آمار استنباطی

دانلود نمونه سوالات درس آمار استنباطی رشته: روانشناسی پیام نور کد درس: 1217272 تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه ) نیمسال ها: نیمسال دوم 97-96 نیمسال اول 97-96 نیمسال دوم 96-95 نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 95-94 نیمسال اول 95-94 نیمسال دوم 94-93 نیمسال اول 94-93 کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روانشناسی شخصیت

نمونه سوالات درس روانشناسی شخصیت پیام نور

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روانشناسی سالمندی

نمونه سوالات درس روانشناسی سالمندی پیام نور

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات درس روانشناسی تحولی 2 (روانشناسی رشد 2)

نمونه سوالات درس روانشناسی تحولی 2 پیام نور

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی