فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 6

پرسشنامه حافظه چند عاملی

دانلود پرسشنامه حافظه ی چند عاملی، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش. پرسشنامه چند عاملی حافظه توسط تریر و ریچ(2002) 1 برای اندازهگیری فراحافظه استفاده شد. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط اباذریان طهرانی و زارع ترجمه و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه سه بعد حافظهی خودگزارشده2 را ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حافظه کلامی و عددی

دانلود پرسشنامه با موضوع حافظه کلامی و عددی، در قالب doc و در 8 صفحه، قابل ویرایش. به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد 1 تا 25 را در حاشیۀ سمت راست کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند. آنگاه به آنها می گویند: "من جفت کلماتی را برای شما می خوانم، مثلاً ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)

دانلود پرسشنامه با موضوع حالت های روانشناختی مثبت (PPS)، در قالب doc و در 9 صفحه، قابل ویرایش. این پرسشنامه توسط رجایی، خوی¬نژاد، نسائی،(1390)، تهیه و تدوین گردیده است که شامل 96 سؤال بوده و در مجموع 15 حالت روانشناختی مثبت به شرح ذیل می¬سنجد: 1. توکل به خدا 2. خوش بینی 3. احساس کارآمدی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)

دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)، در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش. (منابع دارد)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه روحیه معلمان

دانلود پرسشنامه با موضوع روحیه معلمان، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خودپنداره

دانلود پرسشنامه با موضوع خودپنداره، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نشانه های افت روحیه در افراد

دانلود پرسشنامه با موضوع دانلود نشانه های افت روحیه در افراد، در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خلاقیت و نوآور ی سازمانی

دانلود پرسشنامه با موضوع خلاقیت و نوآور ی سازمانی، در قالب doc و در صفحه، قابل ویرایش .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نیمرخ حالات خلقی –POMS

دانلود پرسشنامه با موضوع نیمرخ حالات خلقی –POMS ، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی