فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

راهنمای طراحی ساختمانهای بنایی_اروپا (به انگلیسی)

در این فایل pdf ، آیین نامه طراحی ساختمان های بنایی معروف به کد 6 مورد استفاده در اروپا ،ارایه می گردد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی دیافراگم در ساختمان

در این فایل pdf ، ضمن معرفی وظایف و عملکرد دیافراگم ها و اعضای تشکیل دهنده آن در ساختمان ، مراحل و گام های طراحی آن با استفاده از آیین نامه های 2800 ،ارایه می گردد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دفترچه محاسبات سازه بتنی (ساختمان 3 طبقه روی پیلوت)

در این فایل pdf ، نمونه دفترچه محاسبه سازه بتنی مربوط به پروژه ای (ساختمان بتنی ) ارایه می گردد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دفترچه محاسبات دستی بادبند (ساختمان 7 طبقه)

در این فایل pdf ، طراحی بادبند بصورت دستی و در 16 گام ،ارایه می گردد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دال های بتنی پس کشیده- دکتر حسین معز

در این فایل pdf ، جزوه دال های بتنی پس کشیده استاد حسین معز ،ارایه می گردد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فولاد 1-دکتر حق الهی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)

در این فایل pdf ، جزوه درس فولاد 1 دکتر حق الهی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،ارایه می گردد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مهندسی ترابری –استاد آهویی

در این فایل pdf ، جزوه درس مهندسی ترابری استاد آهویی ،ارایه می گردد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقتصاد مهندسی-دکتر سید محمد سید حسینی

در این فایل پاورپوینت ، جزوه درس اقتصاد مهندسی استاد سید محمد سید حسینی ،ارایه می گردد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ACI 318-19 ویرایش 2019 (به انگلیسی)

در این فایل pdf ، ویرایش 2019 کد مذکور به زبان انگلیسی ،ارایه می گردد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی