فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 15

فیلم آموزشی شبیه سازی دومینو در نرم افزار آباکوس

دانلود فیلم آموزشی شبیه سازی دومینو در نرم افزار آباکوس (Abaqus). در این فیلم آموزشی، چگونگی استفاده از General contact در یک شبیه‌سازی همراه با تعداد زیادی جسم در تماس استفاده خواهیم کرد. در این مثال فرض می‌شود که 75 دومینو به‌صورت دایره‌ای چیده شده‌اند این دومینوها ...

قیمت : 6,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی محاسبات و مدلسازی چرخدنده ساده و مارپیچ در اینونتور

دانلود فیلم آموزشی محاسبات و مدلسازی چرخ دنده ساده و مارپیچ در نرم افزار اینونتور (Inventor). کمتر مکانیسمی را می توان یافت که در آن از چرخدنده های گوناگون استفاده نشده باشد، به همین دلیل طراحی چرخدنده مناسب برای یک مکانیسم بسیار با اهمیت است. به کمک ماژول ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی شبیه سازی حرکت چرخ دنده‌ها در اینونتور (Inventor)

دانلود فیلم آموزشی شبیه سازی حرکت چرخ دنده‌ها در نرم افزار اینونتور (Inventor). در این فیلم آموزشی، نحوه شبیه‌سازی حرکت چرخ‌دنده‌های ساده، مارپیچ، مخروطی و حلزونی در نرم‌افزار اینونتور نشان داده شده است.چرخدنده ها جز جدایی ناپذیر اکثر مکانیسم ها و ...

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی کف تراشی و فرزکاری قطعات ریختگی در پاورمیل

دانلود فیلم آموزشی کف تراشی و فرزکاری قطعات ریختگی در نرم افزار پاورمیل (PoweMill). در این فیلم آموزشی نحوه شبیه سازی کف تراشی و فرزکاری قطعات ریختگی در نرم افزار پاورمیل نشان داده شده است. در این آموزش با نحوه شبیه سازی فرایند کف تراشی، پرداخت کاری ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی سوراخکاری در نرم افزار پاورمیل

دانلود فیلم آموزشی سوراخکاری در نرم افزار پاورمیل (PoweMill). در این فیلم آموزشی نحوه شبیه سازی سوراخکاری یک قطعه دارای سوراخ هایی با قطرهای متفاوت در نرم افزار پاورمیل نشان داده شده است. در این ویدئو با نحوه شبیه سازی فرایند سوراخکاری، محاسبه زمان ماشینکاری ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی شبیه سازی اکستروژن مستقیم در آباکوس

دانلود فیلم آموزشی شبیه سازی اکستروژن مستقیم در نرم افزار آباکوس (Abaqus). در این ویدئوی آموزشی شبیه‌سازی فرایند اکستروژن مستقیم از نوع سرد یک میله فلزی استوانه‌ای بررسی می شود. حرارت ایجادشده در قطعه کار به دلیل تغییر شکل‌های پلاستیک و همچنین اصطکاک میان ...

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی ماشین کاری چندمحوره در نرم افزار پاورمیل

فیلم آموزشی ماشین کاری چند محوره در نرم افزار پاورمیل (PoweMill). در این فیلم آموزشی نحوه شبیه سازی ماشینکاری چندمحوره یک قطعه دوار در نرم افزار پاورمیل نشان داده شده است. در این آموزش با نحوه شبیه سازی خشن کاری،پرداخت کاری،محاسبه زمان ماشینکاری، کنترل برخورد ابزار و ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در آباکوس

دانلود فیلم آموزشی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در نرم افزار آباکوس (Abaqus). در این ویدئوی آموزشی نحوه تحلیل المان محدود یک قاب تحت بار ناگهانی در نرم افزار آباکوس نشان داده شده است. در این مثال قاب نگه‌دارنده یک موتور بررسی و آنالیز خواهد گردید ...

قیمت : 7,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی ماشین کاری سطوح در نرم افزار پاورمیل

دانلود فیلم آموزشی ماشین کاری سطوح در نرم افزار پاورمیل (PoweMill). در این فیلم آموزشی، نحوه شبیه سازی ماشینکاری یک قطعه با سطوح منحنی در نرم افزار پاورمیل نشان داده شده است. در این آموزش با نحوه شبیه سازی خشن کاری سطوح، پرداخت کاری سطوح، محاسبه زمان ماشینکاری ...

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20قبلی · بعدی