فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 2

طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر سنندج

شامل: بررسي ارزش هاي زيست محيطي، ساختار و استخوانبندي بافت و نظام تقسيمات كالبدي،مطالعات اقتصادي، بررسي و تحليل ساختار و خصوصيات اجتماعي، ارائه پيشنهادات در خصوص محدوده بافت فرسوده و ... .

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نوسازی و بهسازی شهری - بخش دوم

شامل: مرمت شهری و انواع آن، به همراه توضیحات کامل تنوسازی، بهسازی و ... .

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه بهسازی و نوسازی شهری - بخش اول

شامل: انواع بافت های شهری، فرسایش و فرسودگی، انواع فرسودگی ها، ابعاد مختلف فرسودگی، نگرش ها و ديدگاه ه اي متداو ل در برنامه ريزي مرمت، ديدگاههاي متداول در برنامه ريزي مرمت، روشهاي مداخله در بافتهاي تاريخي و كهن، اهداف و راهبردهاي مرمت شهري در كنگره ه...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نظریه های برنامه ریزی شهری دکتر شورمیج

شامل: مدرنیته و پست مدرنیته، تفاوت های مدرنیته و پست مدرنیته در شهرسازی، نظریه درآمدهای نفتی و دوگانگی شهر و روستا، نظریه های اجتماعی ، فضا و مکتب اقتصاد سیاسی فضا ( از دیدگاه جامعه شناسی )، نظریه نقد روابط سرمایه داری بین شهر و روستا، نظریه تحلیل قد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه روشهای برنامه ریزی شهری دکتر نظری

شامل: آموزش SPSS ،SWOT ، AHP، مدلهای تحلیل فضایی در برنامه ریزی شهری، مدل گاتمن، مدل اسکالوگرام، مدل شاخص مرکزیت وزنی، مدل جاذبه ای هنسن، مدلهای زمین و مسکن، مدل رشد خطی، رگرسیون خطی Linear Regression ، مدل نقش شهر، مدل ساخت نیمرخ سلسله مراتب شهر، م...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت شهری و درآمد

پاورپوینت مدیریت شهری و درآمد - نمونه موردی شهرداری قزوین

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روشهای مدیریت حمل و نقل شهری-مدیریت تقاضای سفر

تحقیق کامل در خصوص مدیریت تقاضای سفر در شهر قزوین با گرافیک فوق العاده

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درآمدی به اقتصاد شهری-سعيد عابدين دركوش

پاورپوینت کامل در خصوص اقتصاد شهر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شهر هوشمند - SMART CITY

امروزه شهر هوشمند و شهر الكترونیک به عنوان راهكار بي بديل حل معضلات شهري مورد توجه شهرسازان و مديران شهري واقع شده است.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی