نتایج جستجو برای «استان کرمانشاه»

دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کرمانشاه

نقشه ی زمین لغزش های استان کرمانشاه؛ در قالب فایل shp. این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان کرمانشاه می باشد.

قیمت : 4,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود شیپ فایل روستاهای استان کرمانشاه

این شیپ فایل، روستاهای استان کرمانشاه را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.

قیمت : 4,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نقشه بخش های شهرستان کرمانشاه

شیپ فایل بخش های شهرستان کرمانشاه. این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود شیپ فایل شهرستانهای استان کرمانشاه

نقشه ی شهرستانهای استان کرمانشاه. این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نقشه شهرهای استان کرمانشاه

نقشه ی شهرهای استان کرمانشاه به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نقشه همباران استان کرمانشاه

نقشه ی خطوط هم بارش استان کرمانشاه. خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نقشه همدمای استان کرمانشاه

شیپ فایل خطوط همدمای استان کرمانشاه. خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان کرمانشاه

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان کرمانشاه. خطوط هم تبخیر، خطوطی است که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می کند.

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود شیپ فایل مرز استان کرمانشاه

شیپ فایل محدوده سیاسی استان کرمانشاه. این شیپ فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان کرمانشاه

شیپ فایل رودخانه های استان کرمانشاه. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه ی نقشه "آبراهه های" منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود شیپ فایل رده های خاک استان کرمانشاه

رده های غالب خاک استان کرمانشاه عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خاک هایی تازه شکل گرفته، اینسپتی سل ها، خاک هایی کمی توسعه یافته و جوان و آریدی سل ها، خاکهایی خیلی خشک که خاص مناطق با آب و هوای خشک و بیابانی می باشند.

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فهرست شرکتهای پخش مواد غذایی استان کرمانشاه

دانلود اسامی شرکتهای پخش مواد غذایی استان کرمانشاه (شهر کرمانشاه و توابع آن)، در قالب فایل اکسل و شامل شماره تلفن و شماره فکس شرکت، نام مدیریت و موبایل ایشان، نوع فعالیت، سابقه کاری، نوع مالکیت، اینکه با چه شرکتهایی کار می کنند و ...

قیمت : 5,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل