نتایج جستجو برای «انواع مدل های تحلیل مسیر»

مبانی نظری تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری

تحقیق ارائه کلاسی رشته آمار با موضوع مبانی نظری تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری در حجم 20 اسلاید. روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیر مستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای مستقل را برای ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل