نتایج جستجو برای «برنامه اکسل»

برنامه اکسل روندیابی سیل به روش ماسکینگام

دانلود برنامه اکسل (Excel) روندیابی سیل به روش ماسکینگام. این فایل حاوی یک فایل اکسل (قابل ویرایش) بوده که با وارد کردن دبی ورودی و خروجی مقادیر X , K را یافته و سیل را روند یابی کرده و دبی را به صورت منحنی و عددی نمایش می دهد ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل روش هیدروگراف واحد برای تعیین مقدار رواناب ناشی از بارش

دانلود برنامه اکسل (Excel) روش هیدروگراف واحد برای تعیین مقدار رواناب ناشی از بارش. این فایل اکسل (قابل ویرایش) مقدار بارش را بر اساس بازه های زمانی تعریف شده از کاربر گرفته و مقدار رواناب تولید شده را با روش هیدروگراف واحد تعیین کرده و به صورت عددی و منحنی نمایش می دهد ...

قیمت : 9,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل تعیین پروفیل سطح آب برای جریان های دائمی

دانلود برنامه اکسل (Excel) تعیین پروفیل سطح آب برای جریان های دائمی به روش گام به گام استاندارد. این فایل اکسل (قابل ویرایش) فاصله های مکانی، دبی، شیب، ضریب مانینگ و عمق اولیه را از کاربر گرفته و پروفیل سطح آب را برای یک جریان پایدار نمایش می دهد ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل تعیین پروفیل سطح آب بر روی سرریز جانبی به روش چو

دانلود برنامه اکسل (Excel) تعیین پروفیل سطح آب بر روی سرریز جانبی به روش چو. این فایل اکسل (قابل ویرایش) مقادیر عرض، طول، ضریب مانینگ، دبی، شیب و ... را از کاربر دریافت کرده و پروفیل سطح آب را بر روی سرریز نمایش می دهد ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار حضور و غیاب پرسنل تحت اکسل

دانلود نرم افزار اکسل ( Excel) حضور و غیاب پرسنل سازمان. فرم ساده و کاربردی حضور و غیاب تحت اکسل جهت محاسبه تعداد روزهای کارکرد پرسنل... با امکان گزارش گیری از حضور و غیاب با امکان گزارش گیری از حقوق ماهانه هر پرسنل ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فاکتور فروش پیشرفته تحت اکسل

فاکتور فروش پیشرفته با امکان تنظیماتظاهری فاکتور، در قالب فایل اکسل (Excel). امکان تعریف مشتریان بدون محدودیت، امکان تعریف کالا با تعداد نامحدود، فراخوانی اطلاعات مربوط به مشتریان و کالاها تنها با وارد کردن کد مشتری و کد کالا، درج شماره ردیف فاکتور بصورت خودکار ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه مغایرت گیری بانکی تحت اکسل

نرم افزار مغایرت گیری بانکی تحت نرم افزار اکسل (Excel). تهیه صورت مغایرت بانکی فقط با یک کلیک. ویژگی های این فایل: پشتیبانی بیش از 1.000.000 داده، امکان اولویت بندی مغایرت گیری بین بانک و دفاتر، امکان گزارش گیری در سه حالت مبالغ ، تاریخ و هردو، امکان ایجاد لینک بین ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت

دانلود برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت ، در قالب فایل اکسل، به همراه فایل راهنما. برنامه محاسبه آمار صدور دفترچه هاي بيمه سازمان بيمه سلامت به صورت روزانه و ماهانه، محاسبه خودکار تعداد کل دفترچه ها و مبالغ واريزي روزانه به همراه راهنما براي ارائه دانشجويان و دانش آموزان...

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل