نتایج جستجو برای «بیماری قلبی عروقی»

بیماری قلبی وعروقی و عوامل موثر بر آن

بیماری قلبی وعروقی اولین عامل مرگ در کشور که فاکتور های زیادی در بروز آن دخالت دارند ، که قابل پیشگیری و کنترل میباشد.

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل