نتایج جستجو برای «جزوه درسی منطق فازی و هوش مصنوعی»

جزوه منطق فازی و هوش مصنوعی دکتر کاظمی پور-فصل 6

جزوه درسی منطق فازی و هوش مصنوعی دکتر کاظمی پور ( نکاتی در خصوص پایگاه دانش فازی، ساخت قوانین و استنتاج) مربوط به مقطع کارشناسی ارشد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل