نتایج جستجو برای «دانلود مقاله انگلیسی»

انگلیسی نساجی: Structure and mechanics of woven fabrics

دانلود تحقیق انگلیسی نساجی با عنوان: Structure and mechanics of woven fabrics، در قالب فایل pdf و در حجم 36 صفحه.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ده لاتين رفتار سازماني با پرسشنامه استاندارد

مجموعه 10 تحقیق انگلیسی با موضوع رفتار سازمانی همراه با پرسشنامه استاندارد

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

... Marketing capabilities and innovation-based strategies for

دانلود تحقیق انگیسی Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: An exploratory investigation of B2B firms، در حجم 14 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2011 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Return on marketing investments in B2B customer relationships

دانلود تحقیق انگیسی Return on marketing investments in B2B customer relationships: A decision-making and optimization approach، در حجم 13 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2011 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Understanding the links between technological opportunism, marketing

دانلود تحقیق انگیسی Understanding the links between technological opportunism, marketing emphasis and firm performance: Implications for B2B، در حجم 11 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2011 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Partner selection in B2B information service markets

دانلود تحقیق انگیسی Partner selection in B2B information service markets، در حجم 11 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2009 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Modeling the demand and supply in a new B2B-upstream market

دانلود تحقیق انگلیسی Modeling the demand and supply in a new B2B-upstream market using a knowledge updating process، در حجم 18 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2011 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

D elphi study about the future of B2B marketplaces in Germany

دانلود تحقیق انگلیسی D elphi study about the future of B2B marketplaces in Germany، در حجم 18 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2002 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

A Strategic Marketing Management Approach Of The Relationship Between Companies On B2B Field

دانلود تحقیق انگلیسی A Strategic Marketing Management Approach Of The Relationship Between Companies On B2B Field In Romania And Their Suppliers، در حجم 14 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2011 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

B2B e-marketplace: an e-marketing framework for B2B commerce

دانلود تحقیق انگلیسی B2B e-marketplace: an e-marketing framework for B2B commerce، در حجم 20 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2010 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

B2B relationship marketing analytical support with GBC modeling

دانلود تحقیق انگلیسی مدیریت بازاریابی با عنوان B2B relationship marketing analytical support with GBC modeling، در حجم 11صفحه. تحقیق مربوط به سال 2010 است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Designing the marketing-sales interface in B2B firms

تحقیق علمی انگلیسی با عنوان Designing the marketing-sales interface in B2B firms، در حجم 17 صفحه. تحقیق مربوط به سال 2007 است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی