نتایج جستجو برای «دانلود پرسشنامه استاندارد»

پرسشنامه استاندارد ادراک از محیط کلاس

دانلود پرسشنامه استاندارد ادراک از محیط کلاس، در قالب فایل word ، شامل 31 پرسش و چهار مولفه، دارایی روایی و پایایی، به همراه راهنمای سوالات مرتبط با هر مرلفه. پرسشنامه حاضر داراي 4 مولفه است: ادراك از محيط كلاس ، سبك هاي پردازش اطلاعات، ادراك علاقه مندي و انتخاب گري ...

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اصلاح عملکرد

دانلود پرسشنامه اصلاح عملکرد، در قالب فایل pdf، شامل چندین سناریو، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 11صفحه. در این پرسشنامه، چندین سناریو ارائه شده است. هر سناریو، مشکلاتی را که افراد در ضمن کار با آن می شوند، ارائه می کند.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه باورهای خودشکوفایی

دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی، در قالب فایل pdf، شامل 20 پرسش، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 6 صفحه.. این پرسشنامه شامل عباراتی در زمینه باورهای خودشکوفایی است که همراه با بخش های تفسیر نمرات، تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری ارائه می گردد.

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پیروزی- پیروزی ( برد- برد)

دانلود پرسشنامه پیروزی-پیروزی (برد-برد)، در قالب فایل pdf، شامل 24 گویه، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 8 صفحه. شما با استفاده از این پرسشنامه می توانید بررسی کنید که به چه میزان مذاکره کننده موفقی هستید. این فایل همچنین شامل بخش تفسیرنمرات، تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می با

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تفکر خلاق

دانلود پرسشنامه تفکر خلاق، در قالب فایل pdf، شامل 12 جفت عبارت، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 8 صفحه. این پرسشنامه خودایفا به شما کمک می کند تا میزان بهره مندی و بهره گیری از تفکر خلاق را نزد خودتان مورد ارزیابی قرار دهید ...

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خودابرازی

دانلود پرسشنامه خودابرازی، در قالب فایل pdf، شامل 24 پرسش، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 5 صفحه. این پرسشنامه با هدف آشکارسازی برخی باورها که بر توانایی شما در خودابرازی موثر هستند، طراحی شده است.

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خوش بینی و بدبینی

دانلود پرسشنامه خوشبینی و بدبینی، در قالب فایل pdf، شامل 24 گویه، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 6 صفحه. این فایل شامل پرسشنامه خوش بینی- بدبینی بوده که در آن 24 ضرب المثل بصورت 12 زوج عرضه شده است. ضمن اینکه شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه روش های مشاوره

دانلود پرسشنامه روش های مشاوره، در قالب فایل pdf، شامل چندین سناریو، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 11صفحه. همه ما برای انجام کار، راههای خاصی داریم و در هنگام برخورد با سایر افراد از آنها استفاده می کنیم. فرصت های خوب زمانی پدید می آید که شما گرایش های رفتاری مناسبی ...

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سبک های نفوذ ( تاثیرگذاری)

دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)، در قالب فایل pdf، شامل 40 پرسش، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 7 صفحه. در این پرسشنامه، چهل عبارت که تشریح کننده تمایلات گوناگون می باشد، تشریح شده است. ضمن اینکه شامل بخشهای تفسیرنمرات، تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری نیز می باشد.

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نیمکره راست مغز و نیمکره چپ مغز

دانلود پرسشنامه نیمکره راست مغز- نیمکره چپ مغز، در قالب فایل pdf، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 6 صفحه. در این پرسشنامه فهرستی 32 کلمه ای ارائه شده است که نتایج ارزیابی آن بیانگر این خواهد بود که شما متفکری مایل به سبک تفکر نیمکره چپ یا سبک تفکر نیمکره راست هستید ...

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد، در قالب فایل pdf، شامل 40 پرسش، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 11 صفحه. در این پرسشنامه 40 زوج عبارت ارائه شده است که 20 تای اول جستجوکننده اعمال یا تکنیک های شما و 20 تای دوم باورها یا فلسفه شما را نشان می دهد.

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مربی

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی، در قالب فایل pdf، شامل 70 گویه، به همراه راهنمای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه، در حجم 11 صفحه. در این پرسشنامه که از منابع معتبر تهیه شده است، 70 توصیف رفتاری قابل کاربرد برای مربیان عرضه شده است.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی