نتایج جستجو برای «سیستم قلم چی»

تحقیق شبیه سازی سیستم آموزشگاه کانون قلم چی با دلفی و Access

اين تحقیق سیستم ثبت نام آموزشگاه کانون قلم چی را با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی (Delphi 7) و همچنین پایگاه داده Access طراحی و پیاده سازی کرده است. این تحقیق برنامه نویسی بعنوان تحقیق فارغ التحصيلي دوره كارشناسي كامپيوتر در سال تحصيلي 94-93 به انجام رسيده است.

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل