نتایج جستجو برای «کارآموزی کامپیوتر»

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ آموزش و ساخت پورتال

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ آموزش و ساخت پورتال، در قالب فایل word و در حجم 34 صفحه.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر، بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی، در قالب فایل word و در حجم 89 صفحه.

قیمت : 9,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی با موضوع خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP

گزارش کارآموزی شرکت نارا با موضوع خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP ، در قالب فایل word و در حجم 82 صفحه.

قیمت : 8,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ سیستم ثبت نمرات مدرسه

گزارش کارآموزی کامپیوتر با موضوع سیستم ثبت نمرات مدرسه غیرانتفاعی مرضیه، در قالب فایل word و در حجم 108 صفحه.

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ طراحی صفحات وب HTML

گزارش کارآموزی کامپیوتر با موضوع طراحی صفحات وب HTML، در قالب فایل word و در حجم 80 صفحه.

قیمت : 7,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ برنامه نویسی با ASP

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر، با موضوع برنامه نویسی با ASP، در قالب فایل word و در حجم 70 صفحه.

قیمت : 6,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ آموزشگاه کامپیوتر

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه کامپیوتر، در قالب فایل word و در حجم 72 صفحه.

قیمت : 5,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر، در شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا

گزارش کارآموزی کامپیوتر، در شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا، در قالب فایل word و در حجم 50 صفحه.

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر، در اداره مخابرات شیروان

گزارش کارآموزی کامپیوتر، در اداره مخابرات شیروان، در قالب فایل word و در حجم 35 صفحه.

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ در دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا، در قالب فایل word و در حجم 45 صفحه.

قیمت : 4,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ آشنایی کامل با فیبر نوری

گزارش کارآموزی کامپیوتر؛ با موضوع آشنایی کامل با فیبر نوری در شرکت مخابرات، در قالب فایل word و در حجم 50 صفحه.

قیمت : 5,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته نرم افزار کامپیوتر، در موسسه فنی کانون

گزارش کارآموزی رشته نرم افزار کامپیوتر، در موسسه فنی کانون، در قالب فایل word و در حجم 100 صفحه

قیمت : 8,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی