فایل های دسته بندی حقوق

دادخواست الزام به تنظیم سند سه دانگ مشاع مغازه تجاری

دانلود فایل دادخواست الزام به تنظیم سند سه دانگ مشاع مغازه تجاری ، در قالب فایل word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دادخواست فسخ معامله

دادخواست فسخ معامله

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دادخواست دستور موقت منع نقل و انتقال پلاک ثبتی

دادخواست دستور موقت منع نقل و انتقال پلاک ثبتی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دادخواست فسخ معامله و الزام خوانده به استراداد مبلغ و قرار تأمین دلیل

دادخواست فسخ معامله و الزام خوانده به استراداد مبلغ و قرار تأمین دلیل

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه و درس نامه آماده به زبان عربی الشريعة الاسلامية في دساتير الدول الاسلامية

جزوه و متن درسی برای ماده درسی حقوق اساسی کشورهای اسلامی به زبان عربی، در قالب فایل Word. سرفصل های درس: المقدمة الفصل الاول: المفاهيم والكليات المبحث الاول: المفاهيم المطلب الاول : مفهوم الدستور المطلب الثاني : مفهوم الشريعة الاسلامية المطلب الثالث : مفهوم الفقه المطلب الرابع : مفهوم الرقابة ...

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه دادخواست تقاضای جلب ثالث

نمونه فرم دادخواست تقاضای جلب ثالث ، در قالب فایل word و Pdf در 2 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال حقوق اعیانی

دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال حقوق اعیانی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دادخواست اجبار به انجام تعهد و احداث ساختمان تجاری

دادخواست اجبار به انجام تعهد و احداث ساختمان تجاری

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه حقوق متهم

جزوه حقوق متهم در مراجع قضایی، در قالب فایل pdf در 13 صفحه. مطالب این جزوه در جهت حمایت از متهم می باشد که منابع آن قانون اساسی، قانون دادرسی کیفری و دیگر منابع معتبری فقهی (اسلامی) به کارگرفته شده است.

قیمت : 110,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نکات کلیدی حقوق ثبت و اسناد و املاک

فایلی که هم اکنون معرف حضور شماست فایل pdf جزوه نکات کلیدی حقوق ثبت و اسناد و املاک می باشد. این فایل در ۷ صفحه تدوین شده و به مطالب ارزنده و مفید اشاره شده تا امر مطالعه و یادگیری برای شما عزیزان باصرفه وقت کم و با سرعت و تساهل صورت پذیرد. در کنار ک...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نکات کلیدی حقوق مدنی ۳

همانطور که مستحضرید مهم ترین بخش حقوق مدنی، حقوق مدنی 3 یعنی بخش تعهدات و قراردادها می باشد، به همین خاطر، اینجانب نکات کلیدی حقوق مدنی 3 را در این فایل نگاشته و گردآوری کرده ام تا شما عزیزان به این مباحث آشنا شده و تسلط کامل و کافی داشته باشید، با م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس آیین دادرسی کیفری 2

جزوه درس آیین دادرسی کیفری 2 ، بر اساس کتاب علی خالقی (آیین دادرسی کیفری – چاپ جدید - جلد دوم)، در قالب فایل Word. بحث اصلی این درس صلاحیت است. چون انواع دادگاه کیفری داریم لذا بحث صلاحیت در آیین دادرسی کیفری مهم است. پنج دادگاه کیفری داریم اما 1 دادگاه عمومی داریم. دادگاه خانواده زیر مجموعه ...

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 355